Om solreg.no

solreg.no er et verktøy for sol-kunder som hjelper dem med forhåndsregistrering av alderskontroll og lesing av pålagt informasjon fra statens strålevern.

Det skal etter 01.01.2017 foretas alderskontroll for hver eneste soltime som selges og dette kan bli en tungvint for kundene. Ved å forhåndsregistrere seg på solreg.no og foreta de nødvendige verifiseringene kan kundene spare tid og slippe denne prosessen hver gang de kjøper soltimer.

solreg.no er en samle-løsning som fungerer for flere solstudioer, dersom ditt solstudio ikke er dekket av løsningen og du plages med tungvinte løsninger rundt alderskontroll kan du be ditt solstudio bli med på løsningen.

Personvernerklæring for Elektroniske Betalings Systemer AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder har på vegne av Elektroniske Betalings Systemer AS delegert ansvaret for selskapets behandling av personopplysninger om kunder til utviklingssjef Thomas Madsen.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, saldo, brukernavn, betalingskort, tidspunkt for transaksjoner i aktuelt betalingskort, kjøpt produkt, vist informasjon, bonus, rabatt, og passord for tilgang til kunde/bestillingsside.

For kjøp og oppslag på selskapets nettsider lagrer vi i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med deres kjøp via e-post, telefon og SMS.

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøps- og service og supportavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her www.ebs-as.no

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere Verifone, Nayax Ltd, Nets, Bank ID, Europark.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år etter avsluttet supportavtale.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vår virksomhet oppbevarer ikke personopplysninger i et omfang og til type bruk som krever at vi har et eget personvernombud.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

personvern@ebs-as.no

Elektroniske Betalings Systemer AS

Glynitveien 21, 1400 SKI, Norge