Statens strålevern - Viktig informasjon til brukere av solarium!

Dette bør du vite før du tar solarium

Risikoen forbundet med soling, både i sol og solarium, avhenger av:

 • UV-strålingens intensitet
 • hvor lenge og hvor ofte du soler deg
 • hva slags hudtype du har

Hudtyper

Ulike hudtyper reagerer ulikt på UV-strålingen. For å kunne 1planlegge solingen din i solariet, slik at den kan gjøres med minst mulig skade på huden, er det derfor viktig å vite hvilken hudtype du har.

Illustrasjon av de ulike hudtypene (Illustrasjon: Kreftforeningen)

Kartlegging av hudtype og solingsvaner

En enkel metode for å kartlegge hudtype og solingsvaner, er å benytte seg av spørreskjemaer, som i tre tabellene 1, 2 og 3. Denne metoden er basert på «Fitzpatricks hudtype-kartlegging». Det er ingen sikker metode, men gir en god indikasjon på hvilken hudtype du har.

Fremgangsmåte:

 1. Merk av svaralternativet som passer best for deg for hvert spørsmål
 2. Finn antall poeng for hvert svar i øverste linje i tabellen
 3. Legg sammen alle poengene du får i hver tabell
 4. Legg sammen poengsummene dine for de tre tabellene
 5. Finn din hudtype i tabell 4 ut fra hvilken total poengsum du fikk

Tabell 1 – Arv

Poeng 0 1 2 3 4
Hvilken farge har du på øynene? Lys blå,lys grå eller lys grønn Blå, grå eller grønn Mørk blå eller brun Mørk brun Brunsort
Hva er din naturlige hårfarge? Rød,rødblond Blond Kastanjebrun/mørk blond Mørk brun Sort
Hvilken hudfarge har du når du ikke har solt deg? Rødlig Veldig lys Lys/beige Lys brun Mørk brun
Har du fregner på huden når du ikke har solt deg? Mange En del Enkelte Ingen

Sammenlagt poengsum for arvelig disposisjon:__________

Tabell 2 – Reaksjon på soling

Poeng 0 1 2 3 4
Hva skjer om du er for lenge i sola? Alltid solbrent, smertefullt, blemmer, flassing Ofte solbrent, blemmer, flassing Noen ganger solbrent, flassing Sjelden solbrent Aldri solbrent
I hvilken grad blir du brun? Ikke i det hele tatt eller nesten ikke Litt brun Ganske brun Veldig raskt brun Blir fort mørk brun
Hvordan ser huden din ut noen timer etter soling? Helt rød Litt rød En liten endring i hudfarge Lys brun Brun
Hvordan reagerer ansiktet ditt på sola? Veldig følsomt Følsomt Lite følsomt Veldig lite følsomt Aldri reagert

Sammenlagt poengsum for reaksjon på soling: __________

Tabell 3 – Solingsvaner

Poeng 0 1 2 3 4
Når solte du deg sist i sola eller i solarium? Mer enn 3 mnd siden 2-3 mnd siden 1-2 mnd siden Mindre enn 1 mnd siden Mindre enn 2 uker siden
Har du tidligere solt alle områdene på kroppen som nå skal soles? Aldri Nesten aldri Noen ganger Ofte Alltid

Sammenlagt poengsum for solingsvaner: __________

Sammenlagt poengsum for tabell 1, 2 og 3 (summen av de tre tallene): __________

Tabell 4 – Hudtype

Sammenlagt poengsum Hudtype Beskrivelse av hudtypen
0-7 1 Ekstremt UV-følsom, alltid brent, aldri brun
8-16 2 Svært UV-følsom, lett brent, sjelden brun
17-25 3 Moderat UV-følsom, av og til brent, alltid brun etter en stund
26-30 4 Lite UV-følsom, veldig sjelden brent, alltid brun
Over 30 5-6 Veldig UV-tolerant, ikke brent, alltid brun/mørk brun

Informasjon tilpasset den enkelte hudtype

I tillegg til informasjonen for din hudtype nedenfor, må du også lese «Generell informasjon til solariekunder» bakerst i denne informasjonen.

Illustrasjon av de ulike hudtypene (Illustrasjon: Kreftforeningen)

Hudtype 1

Har du hudtype 1, altså hud som så å si alltid blir brent og aldri blir brun, skal du ikke ta solarium!

Siden huden din alltid blir rød før den kanskje blir litt brun, vil det være umulig for deg å bli brun i solarium uten at huden blir brent gjentatte ganger og tar skade av solingen. Risikoen er spesielt høy for at du kan utvikle hudkreft av å bruke solarium, og du bør derfor helt la være å bruke solarium.

Du bør også beskytte huden din godt når du er ute i sola!

Eksempel på hudtype 1 - lys og gjerne med fregner.(Foto: Aleshin/Fotolia)

Hudtype 2

Har du hudtype 2altså hud som blir lett brent og lite brun, bør du være veldig forsiktig med å sole deg i solarium.

Bruk av solarium vil øke risikoen for at du utvikler hudkreft eller får andre solskader. Jo mer du bruker solarium, jo større blir risikoen.

Du bør også beskytte huden din godt når du er ute i sola!

Eksempel på hudtype 2.(Foto: Lauren Hamels/Fotolia)

 • Start med en kort solingstid, ca. 5 minutter, eller tiden for første gangs soling angitt i solingsplanen for hudtype 2 i bruksanvisningen for solariet.
 • Se hvordan huden din reagerer på solingen. Vent minst 48 timer før neste soltime fordi reaksjoner, som f.eks. solbrenthet, kan komme mange timer etter solingen.
 • Følg den oppgitte solingsplanen for hudtype 2, eller øk solingstiden gradvis, f.eks. 2-3 minutter ekstra for hver gang. Ta maksimalt 15-20 minutter pr. gang.
 • Ta maksimalt 3 runder med solarium i året, og ikke mer enn 10 ganger per runde.
 • Solbrent/rød i huden 16-24 timer etter soling? Vent en uke og start på nytt med minste solingstid i solingsplanen!
 • Solbrent igjen og igjen? Da bør du droppe soling i solarium!

Hudtype 3

Har du hudtype 3, altså hud som av og til blir brent og alltid brun etter en stund, anbefales følgende:

 • Start med en kort solingstid, ca. 5 minutter, eller tiden for første gangs soling angitt i solingsplanen for hudtype 3 i bruksanvisningen for solariet.
 • Se hvordan huden din reagerer. Vent minst 48 timer før neste soltime fordi reaksjoner, som f.eks. solbrenthet, kan komme mange timer etter solingen.
 • Følg den oppgitte solingsplanen for hudtype 3, eller øk solingstiden gradvis, f.eks. til 10 minutter andre gang, 15 minutter tredje gang og ta maksimalt 15-20 minutter hver gang.
 • Ta maksimalt 3 runder med solarium i året, og ikke mer enn 10 ganger per runde.
 • Solbrent/rød i huden 16-24 timer etter soling? Vent en uke og start på nytt med minste solingstid i solingsplanen!

Eksempel på hudtype 3.(Foto: Markus Gann/ScanStockPhoto)

Hudtype 4

Har du hudtype 4altså hud som veldig sjelden blir brent og alltid brun, anbefales følgende:

 • Start med en kort solingstid, ca. 5 minutter, eller tiden for første gangs soling angitt i solingsplanen for hudtype 4 i bruksanvisningen for solariet.
 • Se hvordan huden din reagerer. Vent minst 48 timer før neste soltime fordi reaksjoner, som f.eks. solbrenthet, kan komme mange timer etter solingen.
 • Følg den oppgitte solingsplanen for hudtype 4, eller øk solingstiden gradvis, f.eks. til 10 minutter andre gang, 15 minutter tredje gang og ta maksimalt 15-20 minutter hver gang.
 • Ta maksimalt 3 runder med solarium i året, og ikke mer enn 10 ganger per runde.
 • Solbrent/rød i huden 16-24 timer etter soling? Vent en uke og start på nytt med minste solingstid i solingsplanen!

Eksempel på hudtype 4.(Foto: IKO/ScanStock-Photo

Forholdsregler ved bruk av solarium

 • Bruk alltid beskyttelsesbriller. Solbriller og kontaktlinser er ikke tilstrekkelig beskyttelse.
 • Ikke bruk solariet dersom tidsuret/«timeren» er i ustand.
 • Ikke bruk solariet dersom glasset foran lampene har sprekker/ skader.
 • Ikke sol deg lenger enn solingsplanen sier.
 • Ikke ta solarium samme dag som du soler deg ute.
 • Vent minst 48 timer mellom to solarietimer.
 • Fjern kosmetikk før soling.
 • Ikke bruk solkrem, og ikke bruk produkter som skal fremskynde bruningsprosessen.
 • Beskytt følsomme områder som arr, tatoveringer og kjønnsorganer for eksponering under soling.
 • Visse sykdommer og bieffekter av noen medisiner kan forverres av soling. Hvis du er usikker, kontakt lege.

Kontakt lege før du soler deg dersom

 • du opplever uventede bivirkninger, som kløe, innen 48 timer etter første soling
 • du tror du kan ha en sykdom som gjør at du er mer følsom for lys og UV-stråling (fotosensitivitet)
 • du tar medisiner som medfører økt følsomhet for lys og UVstråling (fotosensitivitet)
 • du kjenner kuler, får sår som ikke gror eller hvis du har pigmentforandringer

Kontakt lege eller ring Kreftlinjen på tlf. 800 57338 før du soler deg dersom

 • du er i tvil om noen av føflekkene dine er i faresonen
 • en føflekk forandrer seg eller begynner å klø

Følg med på føflekker som endrer seg. Kontakt lege eller ring Kreftlinjen på tlf. 800 57 338 dersom du er i tvil om noen av føflekkene dine er i faresonen. (Illustrasjon Kreftforeningen)

Til informasjon

 • Bruk av solarium er ikke den best egnede måten for å få vitamin D. Spis heller fisk eller ta vitamintilskudd.
 • Ikke ta solarium for å fjerne kviser og eksem. Solariene er kun til kosmetisk bruk, ikke medisinsk.
 • Bruk av solarium rett før sydentur bidrar i veldig liten grad til beskyttelse av huden, da brunfargen bare tilsvarer solfaktor 2-3. Det er den gradvise fortykningen av huden du får over lengre tids soling som gir huden økt beskyttelse.

Du kan få mer informasjon på disse linkene
www.stralevernet.no
www.kreftforeningen.no

IKKE

BRUK SOLARIUM HVIS ...

 • du har mange eller unormale føflekker
 • du har lys hud som lett blir brent
 • huden din allerede er solbrent
 • du har solt deg utendørs samme dag
 • det er mindre enn 48 timer siden sist du tok solarium
 • du har opplevd mange alvorlige solforbrenninger
 • du eller noen i familien har hatt hudkreft
 • glasset foran lampene har sprekker/skaderBruk alltid beskyttelsesbriller